Follow by Email

woensdag 31 augustus 2016

Laat van je horen!


Showing outrage in private, won't help.
Please voice your opinion!

Vis op het droge

Een vis op het droge hapt niet naar lucht. Maar naar water.

Een vis zuigt water via zijn bek naar binnen, en dat gaat via de kieuwen weer naar buiten. Als het water langs die kieuwen naar buiten stroomt, haalt de vis dmv. die kieuwen het zuurstof uit het water. De kieuwen kunnen alleen zuurstof opnemen als er zuurstofrijk water langs stroomt. Hij kan er geen lucht doorheen blazen.
.
De vis op het droge probeert dus water naar binnen te zuigen en is niet zuurstof aan het happen.
Hij doet op het droge exact hetzelfde als in het water, alleen vaker en krampachtiger, omdat er uiteraard geen water naar binnen stroomt.

http://www.schooltv.nl/video/kieuwen-ademhaling-bij-vissen/

Licht en golflangte


dinsdag 30 augustus 2016

MaisMais behoort tot de groep C4-gewassen, een groep planten die met een beperkte ademhaling een zeer hoge koolstofopname hebben. 

Eén hectare mais absorbeert 22 à 44 ton CO2 per jaar en produceert 16 à 32 ton zuurstof per jaar. 

Dit is aanzienlijk meer dan wat 1 hectare bos per jaar aan zuurstof kan leveren. 

Alleen komt de opgeslagen koolstofdioxide na vervoedering weer in het milieu, meestal binnen een jaar. 

Bij bossen wordt de koolstofdioxide langer vastgelegd en komt pas vrij bij afbraak of verbranding van het hout. Dit komt doordat koolstofopname door planten een kortcyclisch proces is, in tegenstelling tot koolstofopname die gepaard gaat met fossilering, zoals bij steenkool- en aardolievorming.

Klootzak

-‘Kloot’ is een heel oud woord en betekent zowel bol als bal. Bekend van ‘aardkloot’. Het woord is echter ook gaan betekenen… teelbal. En dat heeft weer geleid tot bekende scheldwoorden als 'klootzak', en vele andere.  
Het woord is ook in gebruik gekomen als familienaam. Daarover geeft het Meertens Instituut uit Amsterdam een aardige toelichting, als volgt:

In eerste instantie kan een verband gezocht worden met de betekenis van het woord kloot (mnl. cloot): bal, (wereld)bol, kluit, klomp. In pejoratieve zin was het woord eertijds al bekend ter aanduiding van een lummel of een lomperik en mogelijk zo ook als bijnaam op nakomelingen overgegaan (en vervolgens een familienaam geworden). Maar bij een groot deel van de naamdragers zal de naam evenals de naamsvorm Van der Kloot naar een woonplek verwijzen die als (De) Kloot bekend staat of een huis waar 'de kloot uithangt', vermoedelijk een wereldbol (de aardkloot).

Daarnaast zou deze naamsvorm evenals Kloots, Clooten en Kluten een patroniem kunnen zijn, afgeleid van een Germaanse hlod-naam (hlod / clot = (be)roem(d)), zoals Chlodowig, waar later overigens de voornamen Clovis en Ludovicus (Lodewijk) uit voortkwamen.

Misschien kunnen we tenslotte nog rekening houden met interferentie met de Latijnse naam Claudius, die we in ons taalgebied (althans in Noord-Brabant) in de familienaam Gloudemans terugvinden.

Allemaal leuk en aardig, maar je zult maar bijvoorbeeld 'Van der Kloot' heten. Daar ben je niet blij mee. Welnu, de architect die inderdaad zo heette, wenste meer cachet en voegde, al in 1902, de naam Meijburg, afkomstig van zijn grootmoeder, toe aan zijn achternaam. Ging sindsdien door het leven als Herman van der Kloot Meijburg (1875-1961).  
Bekende familienaam is ook 'Klootwijk'. Ik heb een lid van die familie gekend, die zijn naam heeft laten wijzigen in 'Kuilwijk'.

zondag 28 augustus 2016

Pootje baden


Stikstof

 We leren de lln. wel aan in het eerste middelbaar dat er 21 procent zuurstofgas in de aanwezige lucht zit en dat we die zuurstof opnemen en koolstofdioxide uitademen (en nog een beetje zuurstof) maar met de grote hoeveelheid stikstof die in de lucht zit ... die komt tijdens het inademen ook in onze longen maar wordt daar nog iets mee gedaan of ademen we dat onmiddellijk terug uit, of wordt het toch door onze rode bloedcellen eerst doorheen het lichaam getransporteerd en dan gewoon terug afgegeven aan de longblaasjes in de longen ? En zo ja heeft stikstof dan een functie ?

Ik heb wel iets gelezen over het feit dat bij duiken er dus wel stikstof in het bloed wordt opgenomen maar wat als we niet duiken?

Antwoord
In ons lichaam wordt zuurstof geconsumeerd en koolstofdioxide geproduceerd door het celmetabolisme. We hebben actieve systemen die de koolstofdioxide uit de weefsels afvoeren naar de longen, waar het vervolgens afgegeven wordt aan de buitenwereld (waar de lucht een lagere concentratie koolstofdioxide bevat); en omgekeerd voor zuurstoftransport van de longen naar de weefsels. Zoals u weet, wordt zuurstof gebonden aan het daarin gespecialiseerde eiwit hemoglobine; koolstofdioxide ook, maar dat wordt in de rode bloedcellen grotendeels omgezet tot bicarbonaat dat in het plasma opgelost wordt. We hebben echter geen actief systeem om stikstof te binden en te transporteren (alleen sommige bacteriën kunnen dat). Onze cellen produceren ook geen stikstofgas, noch nemen ze het actief op. Dus blijft de stikstofconcentratie in ons lichaam in evenwicht met die buiten ons lichaam. Die stikstof circuleert als het ware vrij rond in de weefsels. Wanneer we duiken, zal dit gas samengeperst worden, en als de druk daarna te snel naar beneden gaat omdat we te snel stijgen in het water, ontspant het gas te snel waarbij gasbellen ontstaan die voor gewrichtspijn zorgen of erger.

Stikstof heeft uiteraard een zeer belangrijke functie, het is een essentieel onderdeel van de aminozuren en dus eiwitten, maar onze voorouders hebben nooit een systeem geëvolueerd om stikstof uit de lucht op te nemen. Andere dieren, of planten, kunnen dat ook niet. Sommige planten zoals peulgewassen leven in symbiose met stikstof-fixerende bacteriën in hun wortels. Die bacteriën zijn de enige die stikstof kunnen opnemen uit de lucht. Omdat de eukaryoten (dieren en planten) niet uit die bacteriën zijn geëvolueerd, hebben ze ook nooit het vermogen tot stikstoffixatie verkregen. De meeste planten nemen stikstof op vanuit in het water opgeloste nitraten en ammoniumzouten. En dieren nemen het op uit de voeding, via afbraak van eiwitten.


https://www.ikhebeenvraag.be/vraag/31399/Gaan-we-tijdens-het-ademen-ook-stikstof-en-of-edelgassen-opnemen-in-het-bloed

zaterdag 27 augustus 2016

Drinkwater en fluor

.Fluoridering is het toevoegen van kleine hoeveelheden fluoride aan drinkwater of voedingsmiddelen (zoals keukenzout of koemelk). 
Fluoriden kunnen een chemische reactie aangaan met het tandglazuur en zorgen dan voor een harder en meer zuurbestendig glazuur. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie verminderen fluoriden de kans op cariës en is er substantieel gezondheidsvoordeel te behalen met fluoridering. 

In Nederland en België is het drinkwater niet gefluorideerd. In de Verenigde Staten en Australië gebeurt dit wel.

Grondwater in delen van India en Zuid-Afrika bevat van nature veel fluoride, zodat fluorose daar een probleem is. Deze landen fluorideren dan ook niet. Vooral in Engelssprekende landen wordt veel gefluorideerd. Australië en Ierland fluorideren vrijwel al hun drinkwater. In de Verenigde Staten drinkt twee derde van de inwoners gefluorideerd water, en in Canada twee op vijf. Van de niet-Engelssprekende landen fluorideert Chili zeventig procent van het drinkwater, en Spanje tien procent. In andere landen wordt vrijwel niet gefluorideerd. 

Incidenten in de Verenigde Staten
Incidenten met fluoridering zijn zeldzaam. In de Verenigde Staten zijn in dertig jaar, van 1979 tot 2008, drie dodelijke incidenten bekend waarbij technische problemen bij de dosering zorgden voor een overdosis fluoride in het drinkwater wat leidt tot een acute vergiftiging.
bron wikipedia

dinsdag 23 augustus 2016

Ikea-gids

Er wordt een Ikeagids thuisbezorgd. Geadresseerd: “Aan de bewoners van” enz. Toch zit er een duidelijke antireclamesticker op de brievenbus. Gevraagd om commentaar zegt Ikea dat dat beschouwd wordt als normale post. Maar, voegt Ikea toe, als ik het niet wil ontvangen, dan kan ik me afmelden bij de Post.  

Dus:

om hun bagger niet te ontvangen moet IK me ergens gaan afmelden? Is dit niet de omgekeerde wereld?
Mag ik van een grote onderneming niet een beetje fatsoenlijk gedrag verwachten? Ik heb het maar bij de Reclamecodecommissie gemeld. Dat leek me beter.

Zonder woorden


maandag 22 augustus 2016

Tetracycline (antibioticum)
C22H24N2O8Tetracycline belet celgroei door het verhinderen van de translatie.
***
Bacteriën kunnen vrij snel resistent worden tegen tetracycline. Resistentie kan het gevolg zijn van minstens twee mechanismen:

Ten eerste kan een resistentie-gen een membraaneiwit produceren dat tetracycline actief "de cel uit pompt". 

Een tweede mechanisme door middel waarvan een bacterie zich kan beschermen tegen tetracycline is ribosomale bescherming, waarbij een resistentiegen een eiwit codeert dat "ribosoombinding tegengaat" door er zelf competitief aan te binden.