Follow by Email

zaterdag 31 augustus 2019

woensdag 7 augustus 2019

ABORTUS (en PvdD)


De Partij voor de Dieren is voorstander van een ruim zelfbeschikkingsrecht voor ouders, zoals belichaamd in de huidige abortuspraktijk. Keuzevrijheid van de zwangere vrouw. 

Ik interpreteer dat als dat alleen de vrouw het recht heeft om in overleg met haar arts te besluiten of ze haar zwangerschap wil uitdragen of afbreken.

Wel vindt de PvdD dat de overheid kaders moet blijven stellen, voorstellen tot wijziging van de huidige praktijk zijn niet te verwachten.

Dit laatste betekent:
-tegen het afschaffen van de wettelijke bedenktijd voor abortus van 5 dagen;

-tegen het afschaffen van de wettelijke grens voor abortus van 24 weken;
--tegen verstrekking van een abortuspil via de apotheek.
.

zondag 28 juli 2019

BEAUTIFUL IN BEAUFORT-WES


https://www.youtube.com/watch?v=xr4cNaqovsM
.

NB. 'Huisgenoot' is een Zuidafrikaans gezinstijdschrift.

Gert Vlok Nel (Beaufort-Wes, 1963) is een Zuid-Afrikaans dichter en zanger. Hij studeerde Engels, Afrikaans en geschiedenis aan de Universiteit van Stellenbosch en werkte daarna als gids, barman en bewaker. Hij publiceerde slechts 1 bundel, die hem bekend maakte. Om te lewe is onnatuurlik bevat een aantal persoonlijke gedichten, waarvoor hij de Ingrid Jonkerprijs kreeg. 

Gert Vlok Nel is in Nederland vooral bekend door de documentaire van Walter Stokman Beautiful in Beaufort-Wes, uitgezonden door de NPS op 9 mei 2006. Zijn CD Beaufort-Wes se beautiful woorde is in 2006, samen met bovengenoemde documentaire, uitgegeven in Nederland. Hierdoor en door de positieve recensies in onder andere de Volkskrant en columns van Frits Abrahams en Martin Bril geniet Gert Vlok Nel in Nederland een zekere bekendheid. Gert Vlok Nel toerde in theaterseizoenen 2006-2009 langs kleine en grote(re) Nederlandse theater- en concertzalen.

In 2011 (Tropentheater, A’dam) en 2013 (Theater a/h Spui, Den Haag) was hij een van de hoofdacts op het Festival voor het Afrikaans. De muziek is ingetogen, melancholiek, beklemmend en erg beeldend. Ook het Afrikaanse taalgebruik draagt, althans voor de Nederlandstalige luisteraar, bij aan de sfeer van de liedjes.
Gerrit Komrij nam niet minder dan 8 van Vlok Nel's gedichten op in zijn gedichtenbundel De Afrikaanse poëzie in 1000 en enige gedichten

Begin oktober 2007 verscheen een Nederlandse editie van Nel's dichtbundel, met de originele Afrikaanse teksten én een Nederlandse vertaling. De Zuid-Afrikaanse dichteres Antjie Krog schreef er een voorwoord bij. Eerder omschreef zij de taal van Vlok Nel als "een metafoor voor oneindige kwetsbaarheid, verlatenheid en hoop – ook al komt het leven als een bijl uit de nacht op je af."
In 2013 verscheen het album Onherroeplik
In 2018 trad Gert Vlok Nel op in een aantal Nederlandse theaters, waaronder het Beauforthuis in Austerlitz, LantarenVenster in Rotterdam en Theaters Tilburg. '

zaterdag 27 juli 2019

HUISGENOOT (Z.-A.)ANNEKE en het KLIMAAT


Het klimaatbeleid profiteert van angst. "We gaan d'r aan." Wijlen Anneke Grönloh waarschuwde al in 1962: ”Brandend zand en een verloren land.”


Met betrekking tot vivisectie/dierproeven hebben we een dergelijke emotie niet kunnen oproepen. Wreedheid is geaccepteerd, zij het wel steeds minder. Ook stellen we hogere eisen aan de geneeskunde. Er is hoop.
.

vrijdag 26 juli 2019

DAAR BIJ DIE MOLEN

Langs de snelweg A4 (oostzijde) staat een aantal moderne windmolens. Van die enorm hoge, stalen palen, met bovenaan de drie wieken.
Er staan er ook twee ter hoogte van Leiderdorp. Allebei al een tijdje kaduuk. Ze maken een troosteloze indruk. Geen beweging in te krijgen.
Vlak daar bij staat een zeventiende-eeuwse windmolen, een dwerg vergeleken bij die andere twee. Nochtans: hij staat vrolijk in de wind te draaien, als ter bespotting van z'n grote broers.

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken

ZALF

Een klein meisje moet voor haar moeder een zalfje kopen. Als de apotheker aan haar vraagt: “Wat het zal zijn?” zegt het meisje verlegen: “Ik weet niet meer hoe het zalfje heet, maar ik weet nog wel dat er
methylaminodimethylphenylnyrazolonapol in zit.”

dinsdag 23 juli 2019

JOURNALISTIEK

Strafrechtjournalistiek is vele malen beter dan de wetenschapsjournalistiek (biomedisch), althans voor zover eerstgenoemde de rechtspraak kritisch volgt.

FEMKE en de PARTIJ VOOR DE DIEREN (1)

Een voortreffelijk interview in het AD met de vertrokken Femke Merel van Kooten. Opnieuw blijkt, voor de zoveelste maal, dat de akelige christelijke ethiek de boventoon voert in de Partij voor de Dieren. Ik heb het vaker geconstateerd, maar het wordt steeds ontkend en tegengesproken. Hier dan het laatste nieuws, inside information! Citaat: “In het begin van haar Kamerlidmaatschap wilde Van Kooten voor een motie stemmen waarmee de NIP-test voor alle zwangere vrouwen zou worden vergoed. De test, die onder meer het syndroom van Down bij ongeboren kinderen aantoont, draagt volgens Van Kooten bij aan de keuzevrijheid voor vrouwen. Maar de fractie eist dat zij tegenstemt. ,,Marianne Thieme vond dat dit een opmaat was naar een maakbare samenleving waarin alleen perfecte mensen welkom zijn. Maar ik vind dat iedere moeder, ongeacht haar inkomen, het recht heeft om te testen en een bewuste keuze te maken.’’ Maar de laatste maanden ben ik op het gebied van abortus, homorechten en zelfs het verdedigen van de evolutietheorie tot de orde geroepen.“


DONORWET (en PvdD)

De Partij voor de Dieren is geen voorstander van het plan waarbij iedereen automatisch orgaandonor is, tenzij hij/zij aangeeft dit niet te willen.